Нормативтік құқықтық актілер жобалары

«Қызылорда облысы бойынша тексеру  комиссиясы» мемлекеттік  мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік  әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін  бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 33-бабы 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы №13 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік әдістемесіне сәйкес, Қызылорда  облысы бойынша тексеру комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

  1. Қоса беріліп отырған «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесібекітілсін.
  2. «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының 2017 жылғы 17 сәуірдегі №2 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5814 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 12 мамырда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
  3. Осы қаулының орындалуын бақылау аппарат басшысы  М. Жумадуллаевқа жүктелсін.
  4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Төраға                                                                  Қ. Мүбараков

Жоба

Қызылорда облысы бойынша

тексеру комиссиясының
2018 жылғы «__»____________

№___   қаулысымен бекітілген

 

 

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

  1. Осы «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңы 33-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау тәртібін айқындайды.
  2. Осы Әдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:

1) тікелей басшы – дербес бағынысында болып табылатын бағаланушы қызметшіге қатысты тұлға;

2) жоғары тұрған басшы – дербес бағынысты болып табылатын, бағаланушы қызметшінің тікелей басшысына қатысты тұлға;

3) нысаналы мақсатты индикаторлар (бұдан әрі – НМИ) – мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына, саяси мемлекеттік қызметшінің меморандумына «А» корпусы қызметшісінің келісіміне немесе «Б» корпусы қызметшісінің қызметінің ерекшелігіне сәйкес (процесстік жұмысты қоспағанда) белгіленетін, «Б» корпусы қызметшілері қол жеткізген жағдайда олардың қызметінің тиімділігін дәлелдейтін көрсеткіштер;

4) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің бағалау кезеңіне НМИ қарастырылған және тікелей басшысымен бірлесіп құрылатын, жоғары тұрған басшымен бекітілген құжат;

5) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің және дағдылардың жиынтығы;

6) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызметшісінің мінез-құлық және құзыреттер деңгейі көрінісінің сипаттамасы;

  1. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың жұмысының сапасы мен тиімділігін айқындау үшін өткізіледі.

4 «Б» корпусы  қызметшісінің нақты лауазымға келу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда соның ішінде әлеуметтік демалыстан шыққаннан немесе оқуды аяқтағаннан кейін, сондай-ақ сынақ мерзімінде бағалау өткізілмейді.

Бағалауды өткізу кезінде «Б» корпусы қызметшілері еңбек демалысында, жалақы сақталмайтын демалысында, уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде, іс-сапарда немесе тағылымдамада болғанда, сондай-ақ қайта даярлауға, біліктілігін  арттыруға жіберілгенде жұмысына қайта кіріскеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді.

  1. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындауға және мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлғамен (бұдан әрі – уәкілетті тұлға) персоналды басқару қызметі жұмыс органы болып табылатын Бағалау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрылады.

Комиссия құрамы уәкілетті тұлғамен анықталады, комиссия мүшелерінің саны 5 адамнан кем болмауы тиіс.

  1. Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасын бағалау Қызылорда облыстық маслихатының депутаттарының қатарынан құрылған комиссиямен жүргізіледі.
  2. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:

1) НМИ жетістіктерін бағалау;

2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.

  1. НМИ орындалуын бағалау нәтижелері бонустар төлеу, көтермелеу, ротациялау, мемлекеттік лауазымдардан төмендету немесе босату үшін шешім қабылдауға негіз болып табылады.

Құзыреттерді бағалау нәтижелері «Б» корпусы қызметшісінің қажетті құзыреттерін дамытуға негіз болып табылады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау нәтижелері бонустар төлеуге, көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазымдардан төмендетуге немесе босатуға әсер етпейді.

  1. Бағалауға байланысты құжаттар персоналды басқару қызметінде бағалау аяқталғаннан кейін үш жыл бойы сақталады.

 

 

2-тарау. НМИ анықтау тәртібі

 

  1. Бағалау кезеңі басталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде «Б» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшісінің НМИ тікелей басшымен жеке жұмыс жоспарында осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысанда анықталады.

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы төрағасының НМИ осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, бағалаудың басталу мерзімінен кейін 10 жұмыс күні ішінде құрылатын «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарында Қызылорда облыстық маслихатының хатшысымен анықталады.

  1. Жеке жұмыс жоспары тиісті НМИ әзірленген соң, ол бекіту үшін жоғары тұрған басшының қарауына енгізіледі.
  2. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы мемлекеттік органның (жергілікті атқарушы органның) бірінші басшысы болған жағдайда жеке жұмыс жоспары осы лауазымды тұлғамен бекітіледі.
  3. НМИ осы Әдістеменің 14-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмесе жоғары тұрған басшы жеке жұмыс жоспарын түзетуге қайтарады.

Жеке жұмыс жоспарын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, түзетуге жолданған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

  1. НМИ:
  2. нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып қол жеткізуге тиісті нәтиже анық белгіленеді);
  3. өлшемді ( өлшеу үшіннақты критерийлер белгіленеді);
  4. қолжетімді ( қолда бар ресурстарды, құзыреттер мен шектеулерді ескере отырып белгіленеді);
  5. уақытпен шектеулі ( қол жеткізу мерзімі белгіленеді);
  6. мемлекеттік органның стратегиялық мақсатын, болуы тиіс.
  7. НМИ саны 5 құрайды.
  8. Жеке жұмыс жоспары персоналды басқару қызметінде сақталады.

 

 

3-тарау. НМИ жетістігін бағалау тәртібі

 

  1. Жеке жұмыс жоспарында көрсетілген НМИ жетістігіне бақылау жүргізу мақсатында тікелей басшы НМИ-да белгіленген жетістіктерге тоқсан сайын мониторинг жүргізеді.

Тоқсан сайынғы мониторинг қортындысы бойынша тікелей басшы бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісіне НМИ-ге жету және сол үшін қажетті шаралар бойынша жазбаша ұсыныстар береді.

  1. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы осы Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес нысанда НМИ бойынша бағалау парағын толтырады және оған қол қояды.
  2. Жеке жұмыс жоспарының жүзеге асырылуын бағалау жеке жұмыс жоспары құрылған жыл қорытындысы бойынша НМИ бағалау негізінде келесі тәртіпте жүзеге асырылады.

НМИ барлығы орындалған жағдайда «өте жақсы» баға қойылады.

НМИ санының 5-нен 4-і орындалған жағдайда «тиімді» баға қойылады.

НМИ санының 5-нен 3-і орындалған жағдайда «қанағаттанарлық» баға қойылады.

НМИ санының 5-нен 3-тен азы орындалған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» баға қойылады.

НМИ-дің орындалуы жеке жоспарда қарастырылған барлық көрсеткіштердің толық орындалуын көздейді.

  1. Бағалау парағы тікелей басшымен толтырылғаннан кейін, ол жоғары тұрған басшының қарауына енгізіледі.
  2. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы мемлекеттік органның бірінші басшысы болған жағдайда бағалау парағы оның қарауына енгізіледі.
  3. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағын қарау қорытындысы бойынша жоғары тұрған басшымен келесі шешімдердің бірі қабылданады:

1) бағалаумен келісу;

2) түзетуге жіберу.

  1. Бағалау парағы НМИ қол жеткізуін дәлелдейтін фактілердің жеткіліксіздігі немесе дәйексіздігі болған жағдайда түзетуге жолданады.
  2. Бағалау парағын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, оны түзетуге жолдағаннан кейін 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
  3. Жоғары тұрған басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан кейін персоналды басқару қызметі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

 

4-тарау. Құзыреттерді бағалау тәртібі

 

  1. Құзыреттерді бағалау тікелей басшымен жүргізіледі және оның нәтижесі бойынша осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалау парағы толтырылады.
  2. Бағалау парағын толтыру барысында әр құзырет бойынша «Б» корпусы мемлекеттік лауазымдар санаттары үшін осы Әдістеменің 4-қосымшасымен көзделген мінез-құлық индикторларының жиынтығын басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойынша мінез-құлық индикаторларының саны 10-нан аспайды.
  3. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау кезеңінде оның қызметінде көрінген мінез-құлық индикторларының санымен келесі тәртіпте анықталады:

1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының 3/4 немесе одан көбі байқалған жағдайда «күтілген нәтижеге сәйкес» бағасы қойылады.

2) қызметшінің қызметі нақты құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының 3/4-нен кеміне сәйкес келмесе, бағаланатын құзырет бойынша «күтілген нәтижеге сәйкес емес» бағасы қойылады.

  1. Тікелей басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан кейін персоналды басқару қызметі  2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

 

5-тарау. Бағалау нәтижелерін Комиссиямен қарау және бағалау нәтижесіне шағымдану

 

  1. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады және бағалауды өткізуге дейін жеті жұмыс күні аралығында бағалауды жүргізетін тұлғаларды бағалау жүргізу туралы хабарлайды.
  2. Комиссияның отырысы оның құрамының кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.
  3. Комиссияның төрағасын не мүшесін алмастыру комиссияны құру туралы бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.
  4. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
  5. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, бағалау жөніндегі комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
  6. Комиссияның хатшысы персоналды басқару қызметінің қызметшісі болып табылады. Комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.
  7. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген мерзімдерге Комиссия отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.
  8. Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына келесі құжаттарды ұсынады:

1) толтырылған бағалау парақтарын;

2) осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес Комиссия отырысының хаттамасының жобасын;

  1. Комиссия бағалау нәтижелерін қарайды да келесі шешімдердің біреуін қабылдайды:

1) бағалау нәтижелерін бекіту;

2) бағалау нәтижелерін қайта қарау.

  1. Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылданған жағдайда Комиссия бағалау нәтижесін түзетіп, оны хаттаманың «Бағалау нәтижелері комиссиямен түзетілуі (бар болған жағдайда)» графасында көрсетіледі.
  2. Бағалаудың нәтижелері уәкілетті тұлғамен бекітіледі және осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тиісті хаттамасында тіркеледі.
  3. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде таныстырады.
  4.  «Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша түрде жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып, персоналды басқару қызметімен және мемлекеттік органның басқа екі қызметшісімен қол қойылған акт толтырылады.
  5. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметімен «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесі мемлекеттік органдардың интранет-порталы арқылы жолданады.
  6. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне шағымдануы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органда немесе оның аумақтық департаментінде шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Шағымдарды қарау қорытындысы бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган келесі шешімдердің біреуін қабылдайды:

1) мемлекеттік органға Комиссия шешімін жойып, «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесін қайта қарау бойынша ұсыныс беру;

2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесін қайта қараусыз қалдыру.

  1. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нәтижелеріне сот тәртібінде шағымдануға құқылы.

 

 

 

«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалау әдістемесіне
1-қосымша

 

Нысан

«БЕКІТЕМІН»

Жоғары тұрған басшы

___________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)

күні __________________________
қолы _________________________

 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

 

__________________________________ жыл

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

 

Қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))_______________________________

Қызметшінің лауазымы: _________________________________________________________

Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_____________________________________

_____________________________________________________________________________

 

п/п

Нысаналы мақсатты индикаторлардың атауы Саяси мемлекеттік қызметшінің немесе «А» корпусы қызметішісі келісімінің   қай көрсеткішінен немесе мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатынан түйінделеді Өлшем бірлігі Жоспарлы мәні Қол жеткізу мерзімдері Түйінді нәтиже*
             
             
             
             
             

* Нысаналы мақсатты индикатор қол жеткізуден күтілетін оң өзгерістер

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні _______________________
қолы ____________________
Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні _______________________
қолы ____________________

 

«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалау әдістемесіне
2-қосымша

 

Нысан

«БЕКІТЕМІН»

Жоғары тұрған басшы

________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)

күні ____________________________
қолы _________________________

 

 

НМИ бойынша бағалау парағы

 

   ____________________________________________________

(Т.А.Ә.,бағаланатын тұлғаның лауазымы)

 

____________________________________

(бағаланатын кезең)

 

 

 

п/п

Нысаналы мақсатты индикаторлардың атауы Өлшем

бірлігі

Жоспарлы мәні Нақты мәні Көрсеткішке қол жетті/көрсеткішке қол жетпеді
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау нәтижесі __________________________________________________

(қанағаттанарлықсыз, қанағаттанарлық, тиімді, өте жақсы)

 

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________
Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

 

 

 

«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалау әдістемесіне
3-қосымша

 

Нысан

Құзыреттер бойынша бағалау парағы

 

_________________жыл

(бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) _________________________________________________________

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:

__________________________________________________________________

 

№ р/с Құзыреттер атауы Бағалау нәтижелері (күтілетін нәтижеге сәйкес/күтілетін нәтижеге сәйкес емес) Қызметшіде байқамаған мінез-құлық индикатор атауы (күтілетін нәтижеге сәйкес емес бағасын алған жағдайда)
1 Қызметті басқару    
2 Ынтымақтастық    
3 Шешім қабылдау    
4 Жеделділік    
5 Өздігінен  даму    
6 Қызметті  тұтынушыға бағдарлану *    
7 Қызметті тұтынушыларды хабарландыру *    
8 Адалдық    
9 Жауапкершілік    
10 Бастамашылдық    
11 Стресске орнықтылық    

*Лауазымдық  міндеттеріне мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жатпайтын «Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері «Қызметті  тұтынушыға бағдарлану»  және  «Қызметті тұтынушыларды хабарландыру» құзыреттері бойынша бағаланбайды.

 

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________
Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

 

«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалау әдістемесіне
4-қосымша

 

Нысан

Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары

 

Құзыреттер атауы Мемлекеттік  әкімшілік

лауазымдар санаты

Тиімді мінез-құлық индикаторлары

 

Тиімсіз мінез-құлық индикаторлары

 

 

қызметтік басқару

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Стратегиялық бағыттарға сәйкеснақты міндеттер қояды және тапсырмалар береді;

·         Бөлімшенің берілген міндеттерді сапалы және уақтылы орындауына ұжымды бағыттайды және жағдай жасайды;

·         Бөлімше жұмысын басымдылығына қарай тиімді ұйымдастырады;

 

·         Стратегиялық бағыттарға сәйкеснақты міндеттер қоя алмайды және тапсырмалар бере алмайды;

·         Берілген міндеттерді сапалы және уақтылы орындауына ұжымды бағыттамайды және жағдай жасамайды

·         Бөлімше жұмысын басымдылығына мән бермей тиімсіз ұйымдастырады;

 

 

1.

B-3

(Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының орынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Бөлімшенің қызметін жоспарлау мен қамтамасыз етуге қажетті ақпараттарды жинақтап, талдайды және басшылыққа енгізеді;

·         Сеніп тапсырылғанұжымның жұмысынжоспарлайды және ұйымдастырады, олардың жоспарланғаннәтижелерге қолжеткізуіне ықпал етеді;

·

·         Бөлімше жұмысының нәтижелелілігін жәнесапасын қамтамасыз етеді;

 

 

 

 

 

 

·         Бөлімшенің қызметін жоспарлау мен қамтамасыз етуге қажетті ақпараттарды жинақтап, талдамайды және басшылыққа енгізбейді;

·         Сеніп тапсырылғанұжымның жұмысынжоспарламайды және ұйымдастырмайды, олардың жоспарланғаннәтижелерге қолжеткізуіне ықпал етпейді;

·

·         Бөлімше жұмысының нәтижелелілігін жәнесапасын қамтамасыз етпейді;

 

 

 

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Басымдылығына қарайтапсырмаларды маңыздылығыретіменқояды;

·

·         Өлшеулі уақыт жағдайында жұмыс жасай алады;

·         Белгіленген мерзімдерді сақтайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Тапсырмаларды жүйесіз орындайды;

·         Сапасыз құжаттар әзірлейді;

·         Жедел жұмыс жасамайды;

·         Белгіленген мерзімдерді сақтамайды.

 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

1.

2.      Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Өз құзыреті шегінде қызметкерлердімемлекеттік органдармен және ұйымдармен тиімді қарым-қатынасқа бағдарлайды ;

·         Қойылған міндеттерге қол жеткізуүшін әрбір қызметкердің әлеуетін пайдаланады;

·         Басқа бөлімшелермен бірлесіпжоспарды жүзеге асырады және ортақ нәтижеге қол жеткізеді.

 

·         Өз құзыреті шегінде қызметкерлердімемлекеттік органдармен және ұйымдармен тиімді қарым-қатынасқа бағдарламайды ;

·         Қойылған міндеттерге қол жеткізуүшін кейбір қызметкерлердің әлеуетін пайдаланады;

·         Басқа бөлімшелермен бірлесіпжоспарды жүзеге асыра алмайды және ортақ нәтижеге қол жеткізбейді.

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

 

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы,  басқарма басшысының орынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

A.

B.      -3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы);

C.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

 

·         Ұжымда сенімді қарым-қатынас орнатады;

·         Бөлімшенің қоғаммен тиімді жұмысын ұйымдастыру бойынша ұсыныс жасайды;

·         Бірлесіп жұмыс атқару үшін әріптестерімен тәжірибесімен және біліміменбөліседі;

·         Әрқайсысының нәтижеге жетуге қосқан үлесін анықтайды.

 

 

·         Ұжымда өзара сенімсіз қарым-қатынас орнатады;

·         Бөлімше және қоғаммен тиімді жұмыс ұйымдастыру бойынша ұсыныс жасамайды;

·         Бірлесіп жұмыс атқару үшін әріптестерімен тәжірибесімен және біліміменбөліспейді;

·         Бағыныстағы тұлғалардың нәтижеге жетуге қосқан үлесін анықтамайды.

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Ұжымның жұмысына үлесін қосады және қажет болған жағдайда түсіндірме үшін аса тәжірибеліәріптестерінежүгінеді;

·         Мемлекеттік органдар мен ұжымдардың өкілдерімен және әріптестерімен қарым-қатынасты дамытады;

·         Талдау барысындапікір алмасадыжәне талқылау нәтижесін ескере отырып, тапсырмаларды орындайды.

 

 

 

 

 

·         Жұмыста тұйықтық ұстанымын білдіреді және түсіндірме үшін аса тәжірибеліәріптестерінежүгінбейді;

·         Әртүрлі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдерімен және әріптестерімен өзара әрекеттеспейді;

·         Әріптестерімен мәселелерді талқыламайды.

 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Міндеттерді дұрыс бөле алады;

·         Шешім қабылдау барысында мүмкін болатын қауіптер туралы хабарлайды;

·         Шешім қабылдаубарысында альтернативтіұсыныс жасайды;

·         Тиімді және жүйелішешім қабылдайды;

·         Жеке тәжірибесіне,басқа да маңызды болып табылатын мәліметтерге негізделген шешім қабылдайды

 

·         Бөлімшеде міндеттерді дұрыс бөле алмайды;

·         Орын алуы мүмкін қауіптер туралы хабарламайды;

·         Шешім қабылдаубарысында альтернативтіұсыныс жасамайды;

·         Тиімсіз және жүйесізшешім қабылдайды;

·         Шешім қабылдау барысында тек өзінің жеке тәжірибесіне және көзқарасына сенеді.

 

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Бөлімше қызметін ұйымдастыруда тапсырмаларды дұрыс бөле алады;

·         Шешім қабылдауда қажетті ақпараттарды жинауды ұйымдастырады;

·         Шешім қабылдаудағы тәсілдерді ұжымменталқылайды;

·         Әртүрлі дереккөздерден алынған мағлұматтарды ескере отырып, мүмкін болатын қауіптерді талдайды және болжамдайды;

·         Мүмкін болатын қауіптер менсалдарларды ескере отырып, құзыреті шегінде шешім қабылдайды.

 

·         Бөлімше қызметін ұйымдастыруда тапсырмаларды дұрыс бөле алмайды;

·         Шешім қабылдауда қажетті ақпараттарды жинауды сирек ұйымдастырады;

·         Шешім қабылдаудағы тәсілдерді ұжыммен талқылаудан бас тартады және басқалардың пікірін ескермейді;

·         Әртүрлі дереккөздерден алынған мағлұматтарды ескермейді, мүмкін болатын қауіптерді талдамайды және болжамайды;

·         Шешім қабылдау барысында мүмкін болатын қауіптер менсалдарларды ескермейді.

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Қажетті мәліметтерді таба алады;

·         Мүмкін болатын қауіптерді ескере отырып, мәселелерді шешудің бірнеше жолын ұсынады;

·         Өзінің пікіріннегіздей алады.

 

·         Қажетті мәліметтерді таба алмайды;

·         Мүмкін болатын қауіптерді ескермейді немесе мәселелерді шешудің альтернативасын ұсынбайды;

·         Негізсіз пікір білдіреді.

 

 

ҚЫЗМЕТТІ ТҰТЫНУШЫҒА БАҒДАРЛАНУ

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Стратегиялық мақсаттар мен басымдылықтарды ескеріп, нақты міндеттер қоя алады;

·         Қызмет көрсетудің тиімді әдістерін біледі;

·         Көрсетілетін қызметтердің қолжетімділілігін қамтамасыз етеді;

·         Қызмет тұтынушылардыңқанағаттанушылығынаталдау жүргізеді және қызмет көрсетуді жетілдірудіңжолдарын қарастырады.

 

·         Стратегиялық мақсаттар мен басымдылықтарды ескермей, анық емес міндеттер қоя алады;

·         Қызмет көрсетудің әдістері туралы шала-шарпы біледі;

·         Көрсетілетін қызметтердің қолжетімділілігін қамтамасыз етпейді;

·         өрсетілетін қызмет бойынша тұтынушылардың  қанағаттанушылығына  талдау жүргізбейді және қызмет көрсетуді жетілдірудің  жолдарын қарастырмайды.

 

 

 

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Сапалы қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады және туындаған мәселелерді шешеді;

·         Кері байланысты қамтамасыз етумақсатында қанағаттанушылық дейгейін анықтауға жағдай жасайды;

·         Қызмет көрсетудіңсапасын бақылайды, сондай-ақ жеке үлгі болу арқылы көрсетеді.

 

 

·         Сапалы қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырмайды және туындаған мәселелерді шешпейді;

·         Кері байланысты қамтамасыз етумақсатында қанағаттанушылық дейгейін анықтауға жағдай жасамайды;

·         Сапасыз қызмет көрсетуге жол береді, қызықпаушылық білдіреді.

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Сыпайы және тілектестікпен қызмет көрсетеді;

·         Қызмет көрсетуге қанағаттанушылық деңгейін талдайды және оларды жетілдірудің жөнінде ұсыныстар енгізеді;

·         Қызмет көрсетусапасынжақсарту бойынша ұсыныс енгізеді.

 

·         Қызмет алушыға дөрекілік және немқұрайлылық білдіреді;

·         Тұтынушының сұрақтары мен мәселелеріне мән бермейді;

·         Қызмет көрсетусапасынжақсарту бойынша белсенділік танытпайды.

 

 

ҚЫЗМЕТТІ ТҰТЫНУШЫҒА АҚПАРАТТАНДЫРУ 1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

2.

·         Ұжымға қызмет алушы тұтынушылар арасында көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттарды жеткізу қажеттілігі туралы үнемі түсіндіреді;

·         Көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттандырудың тиімді тәсілін құрастырады.

·         Ұжымға қызмет алушы тұтынушылар арасында көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттарды жеткізу қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді;

·         Көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттандырудың тиімсіз тәсілін құрастырады.

1.

2.      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

A.

B.      -3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы);

C.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Бағыныстағыларды қызмет алушыларды қолжетімді ақпараттандыруға бағдарлайды;

·         Тұтынушыға ақпараттарды құрметпен және игілікпен жеткізеді;

·         Қызмет тұтынушыларының пікірін құрметтейді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Бағыныстағылармен қызмет алушыларды ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізбейді;

·         Тұтынушыға ақпараттарды жеткізбейді немесе немқұрайлы және жақтырмай жеткізеді;

·         Қызмет тұтынушыларының пікірін елемейді.

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Қызмет алушыларды ақпараттандырудың тиімді тәсілдерін қолданады;

 

·         Тұтынушыға ақпаратты қолжетімді ауызша және жазбаша түрде жеткізеді;

 

·         Көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты уақтылы қабылдай және жібере алады.

 

 

 

 

 

 

 

·         Қызмет алушыларды ақпараттандырудың тиімсіз тәсілдерін қолданады;

 

·         Тұтынушыға ақпаратты ауызша және жазбаша түрде жеткізбейді немесе түсініксіз жеткізеді;

 

 

·         Көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты уақтылы қабылдай және жібере алмайды.

 

ЖЕДЕЛДІЛІК

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Ұжымға жаңа басымдықтарды уақытылыжеткізеді;

·         Өзгерістерді уақтылы елеу үшін тиімді шаралар қабылдайды;

·

·         Жұмыстың жаңа бағыттарын қолдану бойынша ұсыныстарын талдайды және басшылыққа енгізеді.

 

·         Ұжымға жаңа басымдықтарды жеткізбейді немесе мерзімнен кеш жеткізеді;

·         Өзгерістерді уақтылы елеу үшін шаралар қабылдамайды немесе тиімсіз шаралар қабылдайды;

·

·         Жұмыстың жаңа бағыттарын қолдану бойынша ұсыныстарын талдамайды және басшылыққа енгізбейді.

 

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Жұмыстың жаңабағыттарын пайдалану жөніндегіұсыныстардықарайды және басшылыққа енгізеді;

·         Болып жатқан өзгерістерге талдау жасайды және жұмысты жақсарту бойынша уақтылы шаралар қабылдайды;

·         Өзгерістерді дұрыс қабылдаудыөзінің үлгі өнегесіменкөрсетеді.

 

·         Жұмыстың жаңабағыттарын пайдалану жөніндегіұсыныстардықарамайды және басшылыққа енгізбейді;

·         Болып жатқан өзгерістерге талдау жасамайды және жұмысты жақсарту бойынша шаралар қабылдамайды;

·         Болып жатқан және күтілмеген өзгерістер кезінде өзін-өзі бақыламайды.

 

 

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Жұмысты жақсарту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

·         Оларды енгізудің жаңа бағыттары мен әдістерін үйренеді;

·         Өзгеріс жағдайларында өзін -өзі бақылайды;

·         Өзгеріс жағдайларында тез бейімделеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Жұмыстың қолданыстағы рәсімдері мен әдістерін ұстанады;

·         Жаңа бағыттар мен әдістерді зерттеп оларды енгізбейді;

·         Өзгеріс жағдайларында өзін-өзі бақылай алмайды;

·         Өзгеріс жағдайларында бейімделмейді немесе баяу бейімделеді.

 

ӨЗДІГІНЕН ДАМУ

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Үлгілі қызметкерлерді жоғарылату туралы ұсыныстарды қарастырып,енгізеді.

·         Қызметкерлерді дамытубойынша жүйелі шаралардықабылдайды;

·         Әріптестерімен жинақталғантәжірибесімен,білімімен бөліседі, сондай-ақ, олардың даму деңгейінанықтайды;

·         Өздігінен дамуға ұмтылысын өзінің жеке үлгісінде көрсетеді;

 

·         Үлгілі қызметкерлерді анықтамайды және оларды жоғарылату туралы ұсыныстарды қарастырмайды;

·         Қызметкерлерді дамытубойынша жүйелі шаралардықабылдамайды немесе жүйесіз шараларды қабылдайды;

·         Әріптестерімен жинақталғантәжірибесімен,білімімен бөліспейді, сондай-ақ, олардың даму деңгейінанықтамайды;

·         Өздігінен дамуға ұмтылысын өзінің жеке үлгісінде көрсетуге көңіл бөлмейді.

 

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Бағыныстылардың құзыреттер деңгейін жоғарылату бойынша іс-шаралар ұсынады;

·         Мақсатқа жету үшін өзінің құзыреттерін дамытады және оларды бағыныстыларда дамыту үшін шаралар қабылдайды;

·         Бағыныстылармен олардың құзыреттерін, оның ішінде дамуды қажет ететін құзыреттердіталқылайды.

 

·         Бағыныстылардың құзыреттер деңгейінің жоғарылауына қызығушылық танытпайды;

·         Мақсатқа жету үшін өзінің және бағыныстыларының құзыреттерін дамытпайды;

·         Бағыныстылармен олардың құзыреттерін талқыламайды.

 

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Жаңа білімдер мен технологияларғақызығушылық танытады;

·         Өзіндігінен дамуға ұмтылады,жаңа ақпараттар мен оны қолданудың әдістерінізденеді;

·         Тәжірибеде тиімділікті арттыратынжаңа дағдылардықолданады.

 

·         Жаңа білімдер мен технологияларғақызығушылық танытпайды;

·         Өзіндігінен дамуға ұмтылмайды,жаңа ақпараттар мен оны қолдану әдістерімен қызықпайды;

·         Өзінде бар дағдылармен шектеледі.

 

 

 

АДАЛДЫҚ

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Жұмыскерлермен әдептілік нормалары мен стандарттарының сақталуын қамтамасыз етеді;

·         Ұжымда мемлекеттік қызметтің әдептілік нормалары мен стандарттарынаберілгендік деңгейін дамытады;

·         Басқалардың жетістіктерін мойындайды, әріптестерінің намысы мен абыройына нұқсан келтіретін олардың жеке және кәсіби қасиеттерін талқылаудан тартынады;

 

·

·         Риясыздық, әділдік, адал ниеттілік, сондай-ақ, жеке тұлғаның намысы мен абыройына құрмет таныта отырып, бағыныстылары үшін әдепті мінез-құлықтың үлгісі болады.

·         Өзінің бөлімше жұмысының тәжірибесінде ашықтық, шынайылық және әділдікке бағытталған әдеп нормалары мен құндылықтардыбіріктіреді;

 

·         Жұмыскерлермен әдептілік нормалары мен стандарттарының сақталуын қамтамасыз етпейді;

·         Мемлекеттік қызмет жолын ұстаушылық әркімнің жеке ісі деп есептейді;

·         Басқалардың жетістіктерін мойындамайды, әріптестерінің намысы мен абыройына нұқсан келтіретін олардың жеке және кәсіби қасиеттерін талқылауға жол береді;

·

·         Риясыздық, әділдік, адал ниеттілік, сондай-ақ, жеке тұлғаның намысы мен абыройына құрмет танытпайды;

·         Өзінің бөлімше жұмысының тәжірибесінде ашықтық, шынайылық және әділдікке бағытталған әдеп нормалары мен құндылықтардыбіріктірмейді;

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·

·         Ұжымның мүддесін өз мүддесіненжоғары қояды;

·         Жұмыста табандылық танытады;

·         Ұжымдағы сыйластық пен сенім ахуалынқалыптастырады;

·         Бағыныстылардың іс-әрекетінде шынайылықжәне әділеттілік принциптерін сақтауды қамтамасыз етеді;

·         Риясыздық, әділдік, адал ниеттілік, сондай-ақ, жеке тұлғаның намысы мен абыройына құрмет таныта отырып, бағыныстылары үшін әдепті мінез-құлықтың үлгісі болады.

 

 

·         Ұжымда белгіленгенстандарттар мен нормалардың, шектеулер мен тыйымдардың орын алуына жол береді;

·         Өз мүддесін ұжым мүддесіненжоғары қояды;

·         Жұмыста табандылық танытпайды;

·         Ұжымдағы сыйластық пен сенім ахуалынқалыптастырмайды;

·         Бағыныстылардың іс-әрекетінде шынайылықжәне әділеттілік принциптерін сақтауды қамтамасыз етпейді;

 

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Белгіленген әдептілік нормалары мен стандарттарынасүйенеді;

·         Өзінің жұмысын адал орындайды;

·         Өзін адал, қарапайым, әділ ұстайды, басқаларға сыпайылық және биязылық танытады.

 

·         Белгіленген әдептілік нормалары мен стандарттарына сай келмейтін мінез-құлықтар танытады;

·         Өзінің жұмысын орындау барысында немқұрайлылық білдіреді;

·         Өзін адалсыз, шамданған және басқаларға дөрекілік және менсізбеушілік қасиеттерін танытады;

 

 

СТРЕССКЕ ОРНЫҚТЫЛЫҚ

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Сынға сабырлықпен қарайды және негізді болған жағдайда,кемшіліктерді жоюжөнінде шараларқабылдайды.

 

 

·         Сынға сабырсыз қарайды және негізді болған жағдайда,кемшіліктерді жоюжөнінде шараларқабылдамайды.

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Сынға сабырлықпен қарайды және негізді болған жағдайда, кемшіліктерді жоюжөнінде шараларқабылдайды. ·         Сынға сабырсыз қарайды және негізді болған жағдайда,кемшіліктерді жоюжөнінде шараларқабылдамайды.

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Сынға сабырлықпен қарайды және негізді болған жағдайда,кемшіліктерді жоюжөнінде шараларқабылдайды. ·         Сынға сабырсыз қарайды және негізді болған жағдайда,кемшіліктерді жою жөнінде шараларқабылдамайды.

 

 

 

 

ЖАУАПКЕРШІЛІК

1.

B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше басшысы);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·         Құрылымдық бөлімшеніңқызметін ұйымдастыруды жеке жауапкершілігіне алады.

 

·         Құрылымдық бөлімшеніңқызметін ұйымдастыру жауапкершілігін басқа лауазымды тұлғаға артады.

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Құрылымдық бөлімше қызметін ұйымдастырудыжеке жауапкершілігіне алады.

 

·         Құрылымдық бөлімшеніңқызметін ұйымдастыру жауапкершілігін басқа лауазымды тұлғаға артады.

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Өз ісі мен нәтижелері үшін жауаптылықта болады.

 

·         Өз ісі мен нәтижелері үшін жауаптылықты басқа тұлғаға артады.

 

 

БАСТАМАШЫЛДЫҚ

1.

B-2 (руководитель структурного подразделения Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан);

C-1;

С-0-1;

1.

D-О-1;

1.

E-R-1.

·

 

·

 

1.

B-3 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның ведомствосы басқармасының (қызметтің) басшысы);

B-4 (сектор меңгерушісі);

C-2 (департамент директорының орынбасары);

C-3 (басқарма басшысы, басқарма басшысының оынбасары);

1.

С-0-3;

С-0-4 (бөлім басшысы);

1.

2.

C-R-3;

1.

D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

D-О-3;

1.

E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы);

1.

E-R-3;

·         G-1;

E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Қызмет тиімділігін жоғарылатуға бағытталған инновациялық тәсілдерін және шешімдерін ендіру бойынша ұсыныстарды талдайды және енгізеді.

 

·         Қызмет тиімділігін жоғарылатуға бағытталған инновациялық тәсілдерін және шешімдерін ендіру бойынша ұсыныстарды талдамайды және енгізбейді.

 

1.

B-4 ;*

1.

2.

C-2; *

C-3; *

1.

2.

С-0-4; *

1.

2.

3.

C-R-5;

D-3; *

1.

D-5;

1.

2.

D-О-6;

A.      -3; *

B.      -4;

C.      -5;

D.     -R-4;

E.      -R-5;

E-G-2; *

E-G-3;

E-G-4.

* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында көрсетілген тұлғалардан басқа

·         Ұсыныстар мен бастамаларыненгізеді және өзінің негізгі міндеттерінен басқақосымша жұмыстарды орындайды.

 

 

·         Ұсыныстар мен бастамаларыненгізбейді және өзінің негізгі міндеттерінен басқақосымша жұмыстарды орындамайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың
әдістемесіне
5-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»

Лауазымды тұлға

________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)

күні ____________________________

қолы _________________________

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы

____________________________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)

____________________________________________________________________

(бағалау мерзімі жыл)

 

Бағалау нәтижелері


р/с
Қызметшілердің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) Бағалау нәтижелері туралы мәлімет Бағалау нәтижелері комиссиямен түзетілуі (бар болған жағдайда) Комиссияның ұсыныстары
1.        
2.        
       

Комиссия қорытындысы:

____________________________________________________________________

Тексерілді:

Комиссияның хатшысы: ___________________________ Күні: _____________

(тегі, аты-жөні, қолы)

 

Комиссияның төрағасы: ____________________________ Күні: ____________

(тегі, аты-жөні, қолы)

 

Комиссияның мүшесі: _____________________________ Күні: _____________

(тегі, аты-жөні, қолы)